Seminar flaute i komorne glazbe Moslavačka Slatina16.-17.11.2019.

Ljetna radionica – suradnici

Ljetna radionica flaute u Moslavačkoj Slatini 22.-29. lipanj 2019

Zimska radionica flaute u Moslavačkoj Slatini 08.-12. siječanj 2019

Odmor… sunce i more :-)

Seminar 2018